IoT Vaka Analizi (LoRa) | 4 ders, 44 dk

IoT giriş3:15:00
Kablosuz iletişim11:00:00
LoRa WAN güç optimizasyonu13:23:00
IoT akıllı tarım uygulaması16:28:00
 • Kablosuz iletişim
 • İletişimde kısıtlar
 • IoT iletişim protokolleri ve seçim kriterleri
 • Güç optimizasyonu teknikleri
 • IoT Akıllı Tarım uygulaması (vaka analizi)

Yeni Ürün Geliştirme | 11 ders, 244 dk

Yeni ürün geliştirme (Değişim ve etkileri)17:42:00
Cooper’s Model (Faz_1 / Faz_2)20:29:00
Cooper’s Model (Faz_3)28:54:00
Cooper’s Model (Faz_4 / Faz_6)10:23:00
Üretimde malzemeler_123:35:00
Üretimde malzemeler_224:00:00
Üretim süreçleri 21:50:00
CPM / PERT37:49:00
Doğrusal programlama20:55:00
WDP ve AHP27:42:00
NPV ve BreakEven10:07:00
 • Yeni ürün geliştirme süreci, roller ve sorumluluklar
 • Eş zamanlı mühendislik uygulamaları
 • Cooper’s stage gate modeli, QFD, DFMA
 • Üretim süreçlerinin temelleri
 • Üretimde malzemeler
 • Proje yönetimi, CPM/PERT örnekleri
 • Karar teorilerine genel bakış

Dijital Dönüşüm | 12 ders, 187 dk

Dijal dönüşüme giriş (Değişim, transistor)09:59:00
IoT (Akıllı bağlantılı ürün. SCPs)13:36:00
IoT’nin üretime etkisi11:58:00
Akıllı fabrikalar_1 (Strateji)13:47:00
Akıllı fabrikalar_2 (Hibrid ve Endüstri 4.0)11:34:00
CPS_1 11:27:00
CPS_28:04:00
CPS_315:28:00
CPS_4 (Bağlantı katmanı, MQTT)15:22:00
Endüstri 4.0 Teknolojileri31:24:00
Dijital Dönüşümün Yol Haritası23:06:00
Büyük veri (Big data)20:37:00
 • Endüstriyel gelişim, transistorün etkisi, IoT ve SCPs(Akıllı, Bağlı Ürün)
 • IoT ve üretim süreçlerine / organizasyona etkisi
 • Akıllı Fabrikalar (CPS: Cyber Physical Systems)
 • Büyük veri ve analitiği
 • Endüstri 4.0 teknolojileri
 • 4.0 yol haritası

Çevik Tedarik Zinciri | 10 ders, 181 dk

Çevik ve Hibrid üretim  (MTO-ETO)12:27:00
Pazara duyarlılık (Regresyon – Postponement)19:50:00
Stratejik kaynak yönetimi_1 (OS, EOQ)33:55:00
Stratejik kaynak yönetimi_2 (QR)17:53:00
Lojistik ve depo tasarımı18:38:00
Çevik tedarik zinciri (7 İlke)6:21:00
Task Frame planlama24:37:00
Variant planlama (PDP)16:42:00
Large Order Management8:45:00
Malzeme planlama21:39:00
 • Çeviklik gereksimi, üretim stratejileri (MTS), CTO, MTO, ETO), çevikliğin karakteristiği, Hibrid üretim
 • Pazara duyarlılık: Talebi anlamak, planlamak (kamçı etkisi, analitik tahminleme, erteleme stratejileri (postponement)
 • Stratejik kaynak yönetimi. Uzmanlığa odaklanma, dış kaynak kullanımı, tedarikçi seçimi (AHP), ürün yaşam döngüsü, E/O, VMI, Milk run, SQI, EOQ ve Total Landed Cost kavramları
 • Stratejik ve operasyonel satınalma. Envanter analiz yöntemleri, QR politikası,
 • Depo tasarımı ve yeri seçimi, çevik tedarik zincirinin yedi ilkesi
 • Üretim ve Malzeme planlama senaryoları

Kalite Güvence | 6 ders, 113 dk

Kalitenin gelişimi/tarihçesi06:43:00
Kalitenin tanımı11:45:00
Kalitenin maliyeti13:17:00
Kalite güvence ağı (QaS-Jidoka-PokaYoke)19:19:00
İstatistiksel proses kontrol (Cp/CPk)36:58:00
Kontrol Grafikleri24:00:00
 • Kalite konseptinin tarihsel gelişimi
 • Kalitenin tanımı, kalitenin sekiz boyutu, kalitenin maliyeti, maliyet azaltmanın dört prensibi
 • Kalite güvence ağı: Yerinde kalite, Jidoka, poka yoke
 • İstatistiksel proses kontrol. Değişkenlik, merkezi eğitim/yayılım göstergeleri, normal dağılım, Z dönüşümü, proses yeterlilik göstergeleri. NPU, TY, Sigma seviyesi, Cp,CPk kavramları
 • Kontrol grafikleri

Yalın Yönetim | 2 ders, 45 dk

Yalın yönetim_1 (Asakai)21:02:00
Yalın yönetim_2 (Diğer araçlar)23:10:00
 • Yalının yedi üretim aracı
 • Değer Zinciri Yönetimi (Value Stream Management)
 • Asakai ile üretim yönetimi
 • Kaizen
 • P&L ve bileşenleri
 • Cat walk, yönetim modeli standardı
 • Üretim stratejilerinin dört boyutu, işletme hedef hiyerarşisi,
 • Değişim yol haritası

Tam Zamanında Üretim | 4 ders, 83 dk

Tam zamanında üretim (Akış)23:37:00
Tam zamanında üretim (Çekme)29:36:00
Tam zamanında üretim (Heijunka)12:28:00
Tam zamanında üretim (SMED)16:38:00
 • Akışın tesis edilmesi. Hat dengelemesi, proses adalarının kaldırılması
 • İtme / Çekme sistemi. Kanban, süpermarket, U hücre
 • Seviyelendirme ve sıralama (Heijunka)
 • Hızlı ürün dönüşü ve SMED tekniği

Değer Zinciri | 4 ders, 74 dk

Üretimde kayıplar (Muda)21:52:00
Değer zinciri bileşenleri (VSM)14:34:00
Değer zinciri haritaları (VSM)20:37:00
Çalışma alanının organizasyonu16:33:00
 • Müşteri değer zinciri
 • Üretimde kayıplar (Muda, Muri, Mura)
 • Yalın yaklaşım
 • Standart iş, 5S ve Görsel yönetim prensipleri
 • Değer zinciri bileşenleri (IWT, CT, PT, Takt Time, VAT,  Non-Value added time)
 • Yalın üretimin DNA’sı
 • Değer akış haritaları (Value Stream Mapping)
 • Sürekli iyileştirme çevrimi (CIC)

Yalın Üretime Giriş | 4 ders, 35 dk

Yalın felsefe04:37:00
Yalın üretime giriş_111:02:00
Yalın üretime giriş_205:01:00
Nakit akışı13:47:00
 • Yalın felsefe
 • Yalın üretimin doğuşu ve temel karakteristiği
 • Yalın üretimin bileşenleri (genel bakış)
 • Nakit akış hızı ve yalın üretim ilişkisi (CTC, Turn kavramları)