Yalın Dönüşüm | Yalın Yönetim

Yalın yönetim_1 (Asakai)21:02:00
Yalın yönetim_2 (Diğer araçlar)23:10:00
 • Yalının yedi üretim aracı
 • Değer Zinciri Yönetimi (Value Stream Management)
 • Asakai ile üretim yönetimi
 • Kaizen
 • P&L ve bileşenleri
 • Cat walk, yönetim modeli standardı
 • Üretim stratejilerinin dört boyutu, işletme hedef hiyerarşisi,
 • Değişim yol haritası

Yalın Dönüşüm | Tam Zamanında Üretim

Tam zamanında üretim (Akış)23:37:00
Tam zamanında üretim (Çekme)29:36:00
Tam zamanında üretim (Heijunka)12:28:00
Tam zamanında üretim (SMED)16:38:00
 • Akışın tesis edilmesi. Hat dengelemesi, proses adalarının kaldırılması
 • İtme / Çekme sistemi. Kanban, süpermarket, U hücre
 • Seviyelendirme ve sıralama (Heijunka)
 • Hızlı ürün dönüşü ve SMED tekniği

Yalın Dönüşüm | Değer Zinciri

Üretimde kayıplar (Muda)21:52:00
Değer zinciri bileşenleri (VSM)14:34:00
Değer zinciri haritaları (VSM)20:37:00
Çalışma alanının organizasyonu16:33:00
 • Müşteri değer zinciri
 • Üretimde kayıplar (Muda, Muri, Mura)
 • Yalın yaklaşım
 • Standart iş, 5S ve Görsel yönetim prensipleri
 • Değer zinciri bileşenleri (IWT, CT, PT, Takt Time, VAT,  Non-Value added time)
 • Yalın üretimin DNA’sı
 • Değer akış haritaları (Value Stream Mapping)
 • Sürekli iyileştirme çevrimi (CIC)

Yalın Dönüşüm | Yalın Üretime Giriş

Yalın felsefe4:37:00
Yalın üretime giriş_111:02:00
Yalın üretime giriş_25:01:00
Nakit akışı13:47:00
 • Yalın felsefe
 • Yalın üretimin doğuşu ve temel karakteristiği
 • Yalın üretimin bileşenleri (genel bakış)
 • Nakit akış hızı ve yalın üretim ilişkisi (CTC, Turn kavramları)

Kalite | İstatistiksel Proses Kontrol

İstatistiksel proses kontrol (Cp/CPk)36:58:00
Kontrol Grafikleri24:00:00
Kalite araçları14:46:00
Faktör testleri18:07:00
 • İstatistiksel proses kontrol. Değişkenlik, merkezi eğitim/yayılım göstergeleri, normal dağılım, Z dönüşümü, proses yeterlilik göstergeleri. NPU, TY, Sigma seviyesi, Cp, CPk kavramları

Kalite | Kalitenin Güvence Ağı

Kalitenin gelişimi/tarihçesi6:43:00
Kalitenin tanımı11:45:00
Kalitenin maliyeti13:17:00
Kalite güvence ağı (QaS-Jidoka-PokaYoke)19:19:00
 • Kalite konseptinin tarihsel gelişimi
 • Kalitenin tanımı, kalitenin sekiz boyutu, kalitenin maliyeti, maliyet azaltmanın dört prensibi
 • Kalite güvence ağı: Yerinde kalite, Jidoka, poka yoke

Çevik Tedarik Zinciri | Çevik Üretim

Çevik ve Hibrid üretim  (MTO-ETO)12:27:00
Pazara duyarlılık (Regresyon – Postponement)19:50:00
Stratejik kaynak yönetimi_1 (OS, EOQ)33:55:00
Stratejik kaynak yönetimi_2 (QR)17:53:00
Lojistik ve depo tasarımı18:38:00
Çevik tedarik zinciri (7 İlke)6:21:00
 • Çeviklik gereksimi, üretim stratejileri (MTS), CTO, MTO, ETO), çevikliğin karakteristiği, Hibrid üretim
 • Pazara duyarlılık: Talebi anlamak, planlamak (kamçı etkisi, analitik tahminleme, erteleme stratejileri (postponement)
 • Stratejik kaynak yönetimi. Uzmanlığa odaklanma, dış kaynak kullanımı, tedarikçi seçimi (AHP), ürün yaşam döngüsü, E/O, VMI, Milk run, SQI, EOQ ve Total Landed Cost kavramları
 • Stratejik ve operasyonel satınalma. Envanter analiz yöntemleri, QR politikası,
 • Depo tasarımı ve yeri seçimi, çevik tedarik zincirinin yedi ilkesi

Yeni Ürün Geliştirme | Üretimde Malzemeler

Malzeme bilimine giriş16:00:00
Atomsal bağlar ve kristal yapılar11:00:00
Malzemede kusurlar21:20:00
Katı çözelti13:31:00
Difusyon23:06:00
Faz diyagramları19:26:00
Fe-C (Demir Karbon) Faz diyagramı25:11:00
Faz dönüşümleri12:24:00
TTT diyamramları12:28:00
Isıl İşlem (Heat Treatment)23:00:00
Mekanik özellikler20:37:00
Alaşımlar10:08:00
 • Malzeme bilimi
 • Atomsal bağlar ve kristal yapılar
 • Malzemede kusurlar
 • Difusyon
 • Faz diyagramları
 • Fe-C denge diyagramı
 • TTT diyagramları
 • Isıl işlem

Yeni Ürün Geliştirme | Cooper’s Stage Gate

Yeni ürün geliştirme (Değişim ve etkileri)17:42:00
Cooper’s Model (Faz_1 / Faz_2)20:29:00
Cooper’s Model (Faz_3)28:54:00
Cooper’s Model (Faz_4 / Faz_6)10:23:00
 • Değişim ve etkileri, hızlı olmanın getirisi, eş zamanlı mühendislik
 • Eş zamanlı mühendislik ve Cooper’s stage gate modeli (Planning to product launch)
 • QFD (Quality function deployment)ı
 • DFMA (Design for Manufacturing and Assembly)

Dijital Dönüşüm | IoT ve Dijital Dönüşüm

Dijital dönüşüme giriş (Değişim, transistor)09:59:00
IoT (Akıllı bağlantılı ürün. SCPs)13:36:00
IoT’nin üretime etkisi11:58:00
 • Endüstriyel gelişim, transistorün gelişime olan etkisi,
 • IoT ve SCPs (Akıllı, Bağlantılı Ürün)
 • IoT ve üretim süreçlerine / organizasyona etkisi