Eğitimin

İçeriği

Eğitimle ilgili detaylı bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.

Yeni Ürün Geliştirme | Cooper’s Stage Gate

Eğitimin Amacı

Yeni ürün devreye alma süreci fazlarının aktarılması.

Eğitimin Süresi

4 ders, 78 dk

Kimler Almalı

Üretim, proje, mühendislik, pazarlama, satış, kalite

Eğitimin İçeriği

Yeni ürün geliştirme (Değişim ve etkileri)17:42:00
Cooper’s Model (Faz_1 / Faz_2)20:29:00
Cooper’s Model (Faz_3)28:54:00
Cooper’s Model (Faz_4 / Faz_6)10:23:00
  • Değişim ve etkileri, hızlı olmanın getirisi, eş zamanlı mühendislik
  • Eş zamanlı mühendislik ve Cooper’s stage gate modeli (Planning to product launch)
  • QFD (Quality function deployment)ı
  • DFMA (Design for Manufacturing and Assembly)