Lean Ofis

Danışmanlık

Dünya Sınıfı Üretici Olmak

Dünya sınıfı üretici olmak için ihtiyaç duyulan yetkinlikler giderek değişiyor.  Lean Ofis Danışmanlık ile operasyonel mükemmelliğe ulaşmanın yollarını, dünya sınıfı üreticilerin uyguladıkları stratejileri ve metotları öğrenin.

Danışmanlık Faaliyetlerimiz

5/5

Lean Ofis, işletmelerin rekabetçi stratejiler geliştirip, uygulayabilmesi konusunda akademik ve uygulayıcı bakış açısı ile danışmanlık desteği vermektedir.

Kurumların rekabet gücünü arttırmak için stratejik ve organizasyonel yönetime destek oluyoruz.

Dünya sınıfı üretici olabilmenin temellerinin, standartlarının oluşturulmasına destek oluyor, değişimin başarılı olabilmesi için kurumlara rehberlik ediyoruz.

Yalın ve Çevik Tedarik konseptlerini bir bütün olarak kurumlara kazandırıyoruz.

Kurumunuz için dijital dönüşüm stratejileri oluşturuyoruz.

operasyonel Mükemmellik Programı

Dünya Sınıfı Üretici Olmak
Strateji | Lean | Agile | Digital | AI

Programın amacı

Günümüz işletmeleri için başarı, verimlilik, hız, esneklik ve müşteri odaklılık gibi kilit unsurlarda yükseliyor. Bu hedeflere ulaşma yolunda ise Yalın Felsefe, Çevik metodolojiler, Dijitalleşme ve Yapay Zekâ gibi kavramlar iş dünyasının gündemini belirliyor. Bu evrim süreci, stratejik düşünceyle başlayıp ardından Yalın Felsefe ve Çevik metodolojilerle devam ediyor, sonrasında Dijital Dönüşümle güçleniyor ve günümüzde Yapay Zekâ’nın etkisiyle zirveye ulaşıyor.

İşletmeler, bu metodolojileri öğrenmeye ve uygulamaya çaba harcıyorlar; ancak bu kavramlar arasındaki bağlantıyı kurmak zaman zaman zorluğa neden olabiliyor. Böylesi önemli bir konuda iş dünyasına rehberlik etmek amacıyla hazırlanan bu program, dönüşüm stratejilerindeki kavramları ve aralarındaki ilişkiyi anlatan beş bölümden oluşmaktadır: Strateji – Lean – Agile – Digital – AI.

İş dünyasındaki profesyoneller, yöneticiler ve mühendisler bu programdan elde edecekleri bilgilerle, dönüşüm araçlarını daha etkili bir şekilde birleştirebilecek ve iş süreçlerini daha verimli hale getirebileceklerdir.

PROGRAM uyarlaması (Beyaz yaka)
Bu program İşletme ihtiyaç ve zaman planına göre uyarlanabilir. İstenildiği taktirde bazı modüller çıkartılıp, bazılarına daha derinlik verilebilir.

Kısa Program Q-MBA:
İşletmenin mühendisleri ve yöneticilerinden oluşan bir gruba (maksimum 16 kişi) dört gün içinde modüllerin aktarılması. Dersler yüz yüze olabileceği gibi on-line olarak da planlanabilir. Yüz yüze dersler ‘09:00 – 12:00’ ile ‘13:00 – 16:00’ arasında günde altı saat, on-line dersler için karşılıklı görüşülerek planlama yapılabilir.
İsteğe bağlı olarak katılımcılara sınav ya da ödev/proje verilebilir, sonuçları yönetim ile paylaşılabilinir.

Uzun Program Q-MBA:
İşletmenin mühendisleri ve yöneticilerinden oluşan bir gruba (maksimum 16 kişi) toplam 8 gün ve eğitimin iki ya da üç aya yayılması şeklinde modüllerin aktarılması. Bu aşamada derslerde daha da derinliğe inilmesi söz konusudur. Dersler yüz yüze olabileceği gibi on-line olarak da planlanabilir. Yüz yüze dersler ‘09:00 – 12:00’ ile ‘13:00 – 16:00’ arasında günde altı saat, on-line dersler için karşılıklı görüşülerek planlama yapılabilir.
İsteğe bağlı olarak katılımcılara sınav ya da ödev/proje verilebilir, sonuçları yönetim ile paylaşıla bilinir.

Opsiyonel (mavi yaka OpEx)

Bu program çok daha küçük ve daraltılmış kapsamda üretim mavi yaka personellerine de uyarlanabilir (maksimum 20 kişi).

Toplam iki / üç güne sıkıştırılmış kapsamda Mavi Yaka_OpEx eğitimleri aşağıdaki kurguya göre verilebilir.
Modül 1: Yalının Temelleri | JIT, Heijunka, Jidoka,
Modül 2: Kaizen, Problem Çözme Teknikleri, TPM, OEE, Poka Yoke
Modül 3 Yalın Yönetim ve ASAKAI

Danışman | Eğitmen

Doç. Dr. Lütfi Apilioğulları

Stratejik Yönetim ve Uygulama Danışmanı
Lean | Agile | Digital

2011 -

Lean Ofis Danışmanlık | Kurucu Danışman

1994 - 2011

Üretim ve Teknoloji İşletmeleri | Yönetici

Doç. Dr. Lütfi Apilioğulları

E-posta

akademi@leanofis.com

1. Yalın Dönüşüm | Verimliliğin Şifresi
2. Operasyonel Mükemmellik | Değişim Yönetimi
3. Rekabette Yeni Boyut | Değer Zinciri Yönetimi
4. Dijital Dönüşümün Yol Haritası | Endüstri 4.0 Değişimin Değiştirdikleri
5. Dijital Dönüşüm | Akıllı Fabrikalar

6. Dijital Fabrika | Üretimde Dijitalleşme Stratejileri

7. Atölyeden Akıllı Fabrikaya | Strateji - Yalın - Çevik - Dijital - Yapay Zeka

Akademi kullanıcıları

Müşteri ürün aramaz, bir problemine çözüm arar. 

Operasyonel Mükemmellik Akademisi

Portal içerisinde tasarlanmış tüm Operasyonel Mükemmellik programı çok sistematik bir akış ile ilerliyor. Konuların her biri çok açık ve net teoriyi sunuyor, ardından örneklerle pratik uygulamalar üzerinden gidiliyor. Kuvvetli içeriğin yanında programların tümü, sadece imalat sektöründe değil, süreç iyileştirme yöntemleri anlatımı ile tüm sektör ve şirketlere kaynak oluşturuyor.
Özlem Sivrioğlu
CEO | ARITAŞ CRYOGENICS
Online öğrenme konusundaki önyargımızı değiştiren bir program serisi olmuş. Yalından Dijitale hemen her konunun iyi bir sistematik ile işlenmiş olması programın akıcı, merak uyandırıcı ve öğretici olmasını sağlıyor.
Filip Minesyan
GM | EFE Endüstri

Operasyonel Mükemmellik

ders
0 +
Saat
0 +
gün erişim
0 +