Eğitimin

İçeriği

Eğitimle ilgili detaylı bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.

Dijital Dönüşüm | Üretim Sistemleri ve Hibrit Üretim

Eğitimin Amacı

Lean ve Agile üretimin bileşkesi olan Leagile konsepti ile Endüstri 4.0 arasındaki ilişkinin aktarılması.

Eğitimin Süresi

2 ders, 26 dk

Kimler Almalı

Üretim, proje, mühendislik, pazarlama, satış, kalite

Eğitimin İçeriği

Akıllı fabrikalar_1 (Strateji)13:47:00
Akıllı fabrikalar_2 (Hibrid ve Endüstri 4.0)11:34:00
  • Üretimin gelişimi, değişim ve inovasyon
  • İş, pazarlama ve ürerim stratejileri (Vaka analizi)
  • Yalın & Çevik: Hibrit Üretim
  • Endüstri 4.0 ‘ ve Hibrit üretim