Eğitimin

İçeriği

Eğitimle ilgili detaylı bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.

Yeni Ürün Geliştirme | Üretimde Malzemeler

Eğitimin Amacı

Tasarım sürecinde kullanılan mühendislik malzemeleri ve özelliklerinin aktarılması

Eğitimin Süresi

12 ders, 209 dk

Kimler Almalı

Üretim, proje, mühendislik, pazarlama, satış, kalite

Eğitimin İçeriği

Malzeme bilimine giriş16:00:00
Atomsal bağlar ve kristal yapılar11:00:00
Malzemede kusurlar21:20:00
Katı çözelti13:31:00
Difusyon23:06:00
Faz diyagramları19:26:00
Fe-C (Demir Karbon) Faz diyagramı25:11:00
Faz dönüşümleri12:24:00
TTT diyamramları12:28:00
Isıl İşlem (Heat Treatment)23:00:00
Mekanik özellikler20:37:00
Alaşımlar10:08:00
  • Malzeme bilimi
  • Atomsal bağlar ve kristal yapılar
  • Malzemede kusurlar
  • Difusyon
  • Faz diyagramları
  • Fe-C denge diyagramı
  • TTT diyagramları
  • Isıl işlem