Eğitimin

İçeriği

Eğitimle ilgili detaylı bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.

Dijital Dönüşüm | IoT Protokol Seçimi ve LoRa WAN (LoRa)

Eğitimin Amacı

IoT kablosuz iletişim protokollerinin açıklanması.

Eğitimin Süresi

4 ders, 45 dk

Kimler Almalı

Üretim, proje, mühendislik, pazarlama, satış, kalite

Eğitimin İçeriği

Giriş3:15:00
Kablosuz iletişim11:00:00
LoRa Wan güç optimizasyonu13:23:00
LoRa Akıllı Tarım uygulaması16:28:00
  • Kablosuz iletişim
  • İletişimde kısıtlar
  • IoT iletişim protokolleri ve seçim kriterleri
  • Güç optimizasyonu teknikleri
  • IoT Akıllı Tarım uygulaması (vaka analizi)