Blog

Yazılarım

Blog yazılarımı aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz.

Üretimde değişim ve Teknoloji

Dr. Lütfi Apilioğulları

Gelişim ve değişim kontrol edemeyeceğimiz iki faktördür. Hayattaki her şey istisnasız değişiyor, gelişiyor ve bu değişim biz üreticilerin de değişmesini zorunlu tutuyor.

Günümüz işletmelerinin en temel sorunlarının başında; süreçlerdeki kayıplar sonucu oluşan verimsizlik, pazardaki belirsizlik nedeni ile elde edemediğimiz hız, süreçlerdeki değişkenlik sonucunda ortaya çıkan kalitesizlik gelmektedir. Bu, üç unsur, kayıplar – belirsizlik ve değişkenlik ortadan kaldırılmadan, sürdürülebilir başarının sağlanabilmesi olanaksızdır. Bu bağlamda, kayıplara karşı mücadele edebilmek için YALIN, belirsizliği yönetebilmek için ÇEVİK, değişkenliği azaltabilmek için de PPS/Altı Sigma-DMAICgibi problem çözme metrolojilerini çok iyi biliyor ve uyguluyor olmanız gereklidir. Mevcut durumu iyileştirebilmenin, standartları oluşturmanın başka bir yolu yok!

Teknoloji, standartlar üzerine kurgulanması gereken bir araçtır. Standart, binanın temeli, teknoloji ise binayı yükselten kolonlardır. O nedenle, iş standartlarını belirlemeden, yapmaya çalışacağınız teknolojik değişimler, ancak yanlışı daha hızlı yapmanıza sebep olacaktır.

Standart belirlemek ve Teknolojik değişimin özünde bilgili olmak yatar. Yeni dönemin ve inovasyonun itici gücü bilgidir. Bilgili olmak, standartları belirlemenize, üzerine teknoloji giydirmenize destek olarak akıllı bir sistem elde etmenizi – Akıllı sistem de, sürekli bilgi üreterek sizin daha hızlı ve doğru karar alabilmenize olanak sağlar.

Yeni dönemimde, rekabet bilginin gücünden geçiyor. Bunun için önce gücü yakalamanız ve sonrasında da güçlü olarak kalabilecek stratejileri geliştirmeniz gereklidir. Buda ancak değişim ile olabilir.

# Değişim sürecinin stratejik üç sacayağı vardır ve bunlar birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. Herhangi biri olmazsa değişim sürecinin başarıya ulaşması mümkün değildir.

Bunlar:

1.    Uzun dönemli stratejiyle kararlılık ve sabır göstermek. Değişim zamanın bir fonksiyonudur ve kişilerin alışkanlıklarını, iş yapma kültürünü değiştirmek sabır ve zaman gerektirir. Kişilere hata yapma şansı vermek, öğrenmeleri için zaman tanımak ve her şeyden önce sabır göstermek bu sürecin ilk önemli koşuludur. Sancı olmadan doğum olmuyor.

2.    Problemleri gün yüzüne çıkaran üretim sistemleri tasarlamak değişimin ikinci önemli ayağıdır. Problemi çözebilmek için önce varlığından haberdar olmak gerekir. Süreçler, problemin bir sonraki aşamaya geçmesine izin vermeyecek şekilde tasarlanmalıdır. Hatalı üretip daha sonra düzeltmek yerine hiç üretmemek her zaman daha iyidir!

3.    Problem çözmeye istekli ve becerikli insanlar yetiştirmek değişimin başarılı ve kalıcı olabilmesi açısından önemli bir diğer önemli unsudur. İnsan kaynakları bölümünün asli işi özlük işleri olmasın; çalışanınızı eğitin, geliştirin ve iyi birer problem çözücü yapın.

Dr. Lütfi Apilioğulları

Yönetim Danışmanı Lean | Agile | Digital​

Yirmi yılı aşan iş deneyiminde Mühendislik Müdürü, Operasyonel Mükemellik Direktörü ve Genel Müdür rolleri almıştır. Uzun yıllar Japon Sensei’ler ile birlikte çalışarak, kendisini “Toyota Üretim ve Yönetim Sistemleri”, “Çevik Üretim” ve “Tedarik Zinciri Yönetimi” konularında geliştirmiş ve sahada edindiği deneyimlere “Tedarik Zinciri Yönetimi” alanında doktora yaparak akademik bakış açısı da eklemiştir.

Farklı sektörlerdeki işletmelerde birçok dönüşüm / değişim sürecine sıra dışı danışmanlık metodolojisi ile liderlik eden Apilioğulları, 2010 yılından bu yana kendi kurmuş olduğu Lean Ofis danışmanlık şirketinde yerli / yabancı firmalara operasyonel mükemmellik, yalın dönüşüm, tedarik zinciri yönetimi, dijital dönüşüm ve değişim yönetimi konularında stratejik yönetim ve uygulama danışmanlığı hizmetleri vermektedir.

Fenerbahçe ve Bahçeşehir Üniversitelerinde de dersler veren Apilioğulları’nın üretim süreçleri ile ilgili yayımlanmış bir çok makale ve kitapları bulunmaktadır.

İletişim Bilgilerim

E-posta Adresim

akademi@leanofis.com

Dr. Lütfi Apilioğulları