Blog

Yazılarım

Blog yazılarımı aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz.

Üretim Organizasyon ve Kariyer Yol Haritası: İnsan Kaynakları ve Finansal Kontroller

Dr. Lütfi Apilioğulları

İnsan kaynakları ve Finansal Kontroller; iki önemli pozisyon üretim işletmeleri için. Biri; işletmenin en önemli değeri olan insan kaynağı ve gelişimi üzerine politikalar geliştirmekten / uygulamaktan; diğeri ise maliyet analizlerinin doğru yapılıp, üretimin doğru yönlendirilmesi / denetlenmesi ve işletme nakit akışının sağlıklı olmasından sorumlu… Son derece önemli ve kritik iki rol. Peki, acaba ne kadar doğru özelliğe sahip kişileri bu pozisyonlara getiriyoruz. ? Yeni dönem, süreçlere farkı bir bakış açısı ile bakmayı gerektiriyor. İşletmeler artık;  dağa çıkılan yolu bilene değil ,  bizzat dağa çıkmış, çıkarken tecrübe edinmiş kişilere  ihtiyaç duyuyor.  Gerek insan kaynaklarında gerekse maliyet analizlerinin temelinde üretim  süreçleri yatar. Bu bağlamda, üretim kökenli kişilerin – gelecekte bu rolleri üstlenmesi fark oluşturacaktır kanısındayım.  Nasıl mı? • Üretim mühendisi → Üretim Müdürü → HR Master → Oryantasyon →HR Direktörü. • Üretim / Metot mühendisi → Üretim / Mühendislik Müdürü → Finans Mühendisliği Master → Oryantasyon →Finansal Kontroller Burada bahsi geçen kişilerden beklenti ise; İK profili yani organizasyonel gelişim lideri arıyoruz. İnsana dokunacak, sorunları yerinde tespit edecek, süreç/sistem ve insan arasındaki ilişkiyi anlayacak, departmanlar arasında iletişimin etkin olmasını sağlayıp, herkesin iyi birer problem çözücü olmasını sağlayacak kişiden bahsediyoruz.  Finansal kontroller ın ise ne muhasebe hesapları ile ne de bankacılık sistemi ile ilgisi vardır. Zaten problem burada başlıyor; 700 lü hesaplardan mizan çıkarmak ya da uygun banka kredisi aramak / bulmak, zannediliyor kontrollerin asli işi. Oysa, benim bahsettiğim toplam maliyeti  (total landed cost) oluşturan ana kalemlerin neler olduğunu çok iyi anlayan, fırsat maliyetinin etkilerini analiz edebilen ve P&L de üretim / tedarik zinciri ile kora kor sapmaları tartışacak, aksiyon aldıracak bir modelden bahsediyorum.  Lead Time azaltılmadan nakit akışı nasıl iyileştirilebilir ? Bu kişi monitoring değil – controlling yapacak… Deneyin, farkı göreceksiniz.

Dr. Lütfi Apilioğulları

Yönetim Danışmanı Lean | Agile | Digital​

Yirmi yılı aşan iş deneyiminde Mühendislik Müdürü, Operasyonel Mükemellik Direktörü ve Genel Müdür rolleri almıştır. Uzun yıllar Japon Sensei’ler ile birlikte çalışarak, kendisini “Toyota Üretim ve Yönetim Sistemleri”, “Çevik Üretim” ve “Tedarik Zinciri Yönetimi” konularında geliştirmiş ve sahada edindiği deneyimlere “Tedarik Zinciri Yönetimi” alanında doktora yaparak akademik bakış açısı da eklemiştir.

Farklı sektörlerdeki işletmelerde birçok dönüşüm / değişim sürecine sıra dışı danışmanlık metodolojisi ile liderlik eden Apilioğulları, 2010 yılından bu yana kendi kurmuş olduğu Lean Ofis danışmanlık şirketinde yerli / yabancı firmalara operasyonel mükemmellik, yalın dönüşüm, tedarik zinciri yönetimi, dijital dönüşüm ve değişim yönetimi konularında stratejik yönetim ve uygulama danışmanlığı hizmetleri vermektedir.

Fenerbahçe ve Bahçeşehir Üniversitelerinde de dersler veren Apilioğulları’nın üretim süreçleri ile ilgili yayımlanmış bir çok makale ve kitapları bulunmaktadır.

İletişim Bilgilerim

E-posta Adresim

akademi@leanofis.com

Dr. Lütfi Apilioğulları