Blog

Yazılarım

Blog yazılarımı aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz.

Maliyet Azaltım Stratejileri

Dr. Lütfi Apilioğulları

Pazarlama ve Yeni Ürün Devreye Alma

Üretim endüstrisinde iki farklı işletme modeli vardır.

1. Birincisi; kendi ürününü geliştirip, üretip / ürettirip pazara sunan işletmeler (Sony, Toyota, Apple),
2. İkincisi; kendine ait ürünü olmayıp, birinci gruba üretim / ürün geliştirme anlamında hizmet veren işletmeler (Yan sanayi, Fason imalat ya da proses endüstrisi).

Pazarlama faaliyetleri iki model için de kısmen farklılık gösterse de özünde amaç aynıdır. Müşteri kazanma…

Eğer kendi ürünüz var ve cironuzu bunun üzerinden elde ediyorsanız öncelikli olarak pazarın gerçek beklentisini / ihtiyacı çok anlamanız gereklidir. Pazara ne sunulacak, hangi alanda boşluk var ya da hedef kitleniz neresi olacak gibi soruların cevabı bulunmadan ilerlemek genelde fecaat ile sonuçlanır.

Satış ve Pazarlama bölümleri tamamen farklı iş alanları olmasına rağmen, birçok işletmede aynı çatı altında, tek bir fonksiyonmuş gibi yönetilmeye çalışılır. Bunun temel sebebi pazarlama sürecinin tam olarak ne iş yaptığının anlaşılmamış olmasıdır.

Kotler pazarlamanın tanımını bulmak ve doldurmak , olarak yapar. Bir başka ifade ile satış yapmayı gereksiz kılmaktır pazarlama süreci. Talep oluşturan pazarlama stratejileri ile ürünün pazarda ihtiyaç oluşturması ve kendi kendini satması olarak da amacını tanımlayabiliriz. Satış ise, var olan ürünleri çeşitli kanallardan tüketici ile buluşturma ana temasına odaklanır. Bir başka ifade ile pazarlama olmadan satış olamaz da diyebiliriz.

Bu bağlamda, stoklarınızda satılmayan ürün olmasın istiyorsanız; doğru ürün, doğru miktar, doğru zaman konularına odaklanın.

 Pazarlama bölümü kurun ve Pazar araştırmalarına öncelik verin. Pazar ne istiyor, ne üretirsek satarız ya da pazardaki boşluk nedir gibi soruların cevaplarını bulmadan, sezgisel yöntemlerle ürün geliştirmeye karar vermeyin. Pazara duyarlı olun, yavaş yavaş acele edin ve doğru ürüne karar verme kararını konsensüs ile alın. Bilginin gücünü kullanın ve sahadaki anlamlı verilerden anlamlı bilgi çıkarabilmek, mevcut verilerinizden yönlendirici bilgi üretebilmek için teknolojiden faydalanın (Kamçı etkisi / Endüstri 4.0).

 Üründe aşırı / az fonksiyonalite olmamasına dikkat edin. Her şeyi vermeye çalışmak, bazen hiç bir şeyi verememenize neden olabilir. Benzer şekilde maliyetleri azaltacağım diye de müşterisi olmayan bir ürün de yapmayın. Hedef kitle ve beklentilerini iyi analiz edin. Unutmayın; Kalite kullanıma uygunluktur. Hedef kitlenizim kullanınımına / beklentilerine uygun ürünler belirleyin. Kimse evine, çok fonksiyonel bile olsa 100.000 TL ye bir çamaşır makinesi almaz. Ürünün üretilebilir (teknolojik olarak), satılabilir (fiyat olarak) olması pazarlama sürecindeki en kritik aşamalardandır.

 Ürün yaşam sürecinin sıkı takip edilmesi yine bu aşamada önemli konulardandır. Ürünler, yaşam eğrisinin farklı evrelerinde farklı karakteristikler sergilerler. Pazara ilk girişte stoğa üretim yapmak gerekirken, son evrelere doğru ise talep odaklı üretim yapılması gerekir. Ayrıca, ürüne talebin azalmaya başladığı nokta (Decline point) eğer iyi takip edilmez ise, yen, ürün pazara geç sunulur ya da erken ürün sunuşu ile daha önceki ürünün Pazar payı daralır.

 Pazarlama maliyetleri, eğer doğru olarak yönetilirse bir masraf değil, geleceğe yatırım aracıdır; ancak iyi yönetilmez ise hem kendini hem de kendinden sonra gelen süreçleri olumsuz etkilediği için tamamen boşa harcanana zaman / maliyet demektir.

Eğer kendi ürününüzü üretmiyor, proses endüstrisinde iş yapıyorsanız müşteriye sunacağınız yegane unsur operasyonel yeterliliğinizdir. İş süreçlerindeki standardizasyon, teknolojik yeterlilik, insan kaynağında yetkinlik, çeviklik ve yalınlık bu aşamada ana sanayinin öncelikli beklentilerindendir. Müşteri bu aşamada son kullanıcı değildir, arada başka biri yani ürünün gerçek sahibi vardır. Beklenti ise hız, maliyet ve kalitedir.

Bu bağlamda, ana sanayi için tercih edilen bir işletme olabilmek için; üretim sistemlerine ve insana yatırım yapmaya odaklanın.

 Operasyonel Mükemmelik ana teması altında tüm iş süreçlerimizi standardize edin. Yaptığınızı yazın, yazdığınız yapın. Unutmayın her ana sanayi denetim yapar, sonra karar verir. Denetimi geçmek için değil – sürekli bu şekilde üretmek için standartlara yatırım yapın.
 Teknoloji; hız ve esneklik demektir. Kazancınızın önemli bölümünü konfor alanınıza değil, üretme yeteneğinizi artırma yönünde kullanın.
 Yetkin iş gücü olmazsa olmaz. Gerek beyaz yaka, gerekse mavi yaka. İnsana yatırım yapın ve kaliteli iş gücü ile üretim yapın.

Yeni Ürün Devreye Alma

Pazarlama süreci ne üretileceği, pazara ne sunulacağının belirlenmesi sürecidir. Bu aşamada ürün özellikleri karara bağlanmış ve artık yeni ürünün geliştirilmesi gereklidir.

Yeni ürün geliştirme (NPI: New Product Introduction) süresi bir eşzamanlı mühendislik uygulamasıdır. Farklı firmaların / fonksiyonların maksimum derecede bilgi paylaşarak, etkin iletişimde bulunduğu bir nevi proje yönetimi faaliyetidir. Amaç; pazarlamanın istediği ürünü üretilebilir ve satılabilir olarak tasarlayarak seri üretime geçişi sağlamaktır.

Üretilebilir demek, üretim süreçlerinde teknolojik, malzeme tedariğinde temin edilebilirlik; Satılabilirlik demek ise uygun fiyat dahilinde olması demektir. Bu hiçte kolay olmayan süreci yönetebilmek pek kolay değildir.

Bu bağlamda, üretilebilir ve satılabilir yeni ürünü hızlı bir şekilde geliştirebilmek için;

 Tedarikçilerimiz ile güvene dayalı, uzun vadeli stratejik iş birlikleri kurun. İletişimin kalitesini (hız ve güvenirlik) artırmak için sanal ağlar ile süreçlerinizi tüm tedarik zinciri boyunca birbirine entegre edin. Ortak KPI lar koyun, toplam maliyet konusuna odaklanın ve süreci bilgi teknolojileri üzerinden yönetin.
 Eş zamanlı mühendislik ürün geliştirme sürecinin ana temasıdır. Uzmanlığınıza odaklanın ve bazı işleri sizden daha iyi yapanlara teslim edin. Onların bilgi ve teknolojilerini kullanarak esnekliği ve hızı yakalayın.
 Hızlı prototip geliştirebilmek ya da siparişi 1 adet ürünleri yapabilmek için teknolojiden faydalanın. Dijital ikiz, simülasyon, eklemeli üretim teknolojileri üzerine kurgu yapın. İnsan kaynağı ve teknolojik yetkinliğinizi artırın.
 Organizasyonda matris yapılmaya önem verin, siloları kaldırın. Silo tarzı organizasyonlar ekip çalışması karşısındaki en büyük engellerdir.
 Yeni ürün geliştirme maliyetleri geri dönüşü olmayan maliyetlerdir. Sürekli olarak maliyetleri ölçün, kayıt altın alın, ürün yaşam döngüsü sonucunda ne elde ettiğinizi değerlendirin.
 Yeni ürün geliştirme sürecinin bir çıktısı da üretim dokümanlarıdır. Üretim dokümanlarının hazırlanması ve üretimin bu dokumamlar üzerinden olmasının sağlanması kültürünü işletmenize yerleştirin.

Dr. Lütfi Apilioğulları

Yönetim Danışmanı Lean | Agile | Digital​

Yirmi yılı aşan iş deneyiminde Mühendislik Müdürü, Operasyonel Mükemellik Direktörü ve Genel Müdür rolleri almıştır. Uzun yıllar Japon Sensei’ler ile birlikte çalışarak, kendisini “Toyota Üretim ve Yönetim Sistemleri”, “Çevik Üretim” ve “Tedarik Zinciri Yönetimi” konularında geliştirmiş ve sahada edindiği deneyimlere “Tedarik Zinciri Yönetimi” alanında doktora yaparak akademik bakış açısı da eklemiştir.

Farklı sektörlerdeki işletmelerde birçok dönüşüm / değişim sürecine sıra dışı danışmanlık metodolojisi ile liderlik eden Apilioğulları, 2010 yılından bu yana kendi kurmuş olduğu Lean Ofis danışmanlık şirketinde yerli / yabancı firmalara operasyonel mükemmellik, yalın dönüşüm, tedarik zinciri yönetimi, dijital dönüşüm ve değişim yönetimi konularında stratejik yönetim ve uygulama danışmanlığı hizmetleri vermektedir.

Fenerbahçe ve Bahçeşehir Üniversitelerinde de dersler veren Apilioğulları’nın üretim süreçleri ile ilgili yayımlanmış bir çok makale ve kitapları bulunmaktadır.

İletişim Bilgilerim

E-posta Adresim

akademi@leanofis.com

Dr. Lütfi Apilioğulları