Eğitimin

İçeriği

Eğitimle ilgili detaylı bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.

Yeni Ürün Geliştirme | 11 ders, 244 dk

Eğitimin Amacı

Yeni ürün geliştirme (eş zamanlı mühendislik) süreci, proje yönetimi, üretimde malzemeler/prosesler hakkında bilgi aktarımı.

Eğitimin Süresi

11 ders | 244 dk

Kimler Almalı

Üretim, proje, mühendislik, pazarlama, satış, kalite

Eğitimin İçeriği

Yeni ürün geliştirme (Değişim ve etkileri)17:42:00
Cooper’s Model (Faz_1 / Faz_2)20:29:00
Cooper’s Model (Faz_3)28:54:00
Cooper’s Model (Faz_4 / Faz_6)10:23:00
Üretimde malzemeler_123:35:00
Üretimde malzemeler_224:00:00
Üretim süreçleri 21:50:00
CPM / PERT37:49:00
Doğrusal programlama20:55:00
WDP ve AHP27:42:00
NPV ve BreakEven10:07:00
  • Yeni ürün geliştirme süreci, roller ve sorumluluklar
  • Eş zamanlı mühendislik uygulamaları
  • Cooper’s stage gate modeli, QFD, DFMA
  • Üretim süreçlerinin temelleri
  • Üretimde malzemeler
  • Proje yönetimi, CPM/PERT örnekleri
  • Karar teorilerine genel bakış