The Noise Effect in Agility

Öngörülemeyen değişime hızlı adapte olabilme yeteneği olarak tanımlanan çeviklik konsepti giderek daha da önemli hale geliyor. Çevik olabilmek için etkin bilgi yönetim sistemlerine, süreçler arası

Read More »

ERP – PDM – MES (PLM Integration)

Üretimde üç domain vardır. 1)Business Domain (ERP), 2) Product Domain (PDM/CAx), 3) ManufacturingDomain (MES). Bu üç domain bir araya gelerek PLM yapısı oluşturlar.  ERP yani BD,

Read More »

EXCEL OUT | JUPYTER/PHYTON IN

Hangi malzemeden, ne kadar stok tutmalıyım (Forecast: Q)? Ne zaman yeniden satın alma sipariş vermeliyim (RoP: Re-order Point)? Yeni ürünü ne zaman pazara sürmeliyim (Product Lifecyle)?

Read More »

Human and Machine Teaming

Yalın felsefenin en önemli yapı taşlarından biri [1) ölç – 2) kayıt altına al – 3) analiz – 4) aksiyona geç adımlarından olan “iyileştirme prensibidir”.

Read More »