Dijital Dönüşümde IT Entegrasyonun Önemi

Dijital dönüşümün önemli ana temalarından biri IT entegrasyonudur. Bu entegrasyon, ürün domaininde üretilen verilerin ERP sistemine aktarılmasıyla sağlanır. Özellikle proje bazlı üreticilerin zorlandığı, ürün verilerinin ERP’ye aktarılması sürecinde yapılan hatalar, tedarik, imalat ve montaj süreçlerini olumsuz etkilediği için IT entegrasyonunun önemini daha da artırmaktadır.

Bu süreci başarılı bir şekilde yönetebilmek için atılması gereken ilk adım, ürün domaini tarafında entegrasyon gereksinimlerini azaltmak amacıyla aynı üreticinin CAX/PDM ürünlerini kullanmaktır. Eğer aynı üreticinin elektrik ve mekanik tasarım programları ile yine aynı üreticinin PDM sistemini kullanıyorsanız, bu entegrasyon sürecini gerçekleştirmek oldukça kolaydır. Aynı üreticinin ürünlerini kullanmak, sistemler arası uyumu artırır ve veri aktarımında yaşanabilecek uyumsuzlukları minimuma indirir.

İşletme içinde CAD/PDM yöneticisi yetiştirmek ve PDM ile ERP arasında veri haritalaması yaparak hangi verinin nereye aktarılacağını belirlemek (mapping), sürecin sorunsuz ilerlemesi için atılması gereken ikinci adımdır.

Mappingde tanımlanmış verilerin otomatik olarak ERP sistemine aktarmak için entegrasyon yazılı yapmak/yaptırmak üçüncü adımdır. Ancak, bu aşamada bazı verilerin farklı ortamlarda üretilmesi nedeni ile verilerin aktarılmadan önce geçici olarak bir yerde konsolide edilerek aktarımın başlatılması önemlidir. Örneğin, CAD üzerinden gelen stok ID, rota bilgisinin yansıra rotanın hangi iş istasyonu olacağı, operasyon adedi/çevrim süreleri, G-code, tooling info ve rota kalite planları farklı ortamlarda üretilmektedir. IT entegrasyon (product – business domain) bilginin üretildiği yerde, otomatik, zamanında ve doğru olarak aktarılmasını ve işletmeye rekabet avantajı sağlar. Bunun üzerine bir düşünün derim.