Eğitimin

İçeriği

Eğitimle ilgili detaylı bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.

Çevik Tedarik Zinciri | 10 ders, 181 dk

Eğitimin Amacı

Çeviklik gereksinimi ve çevik tedarik zinciri yapısının genel özelliklerinin aktarılması

Eğitimin Süresi

10 ders | 181 dk

Kimler Almalı

Üretim ile ilgili çalışan herkes

Eğitimin İçeriği

Çevik ve Hibrid üretim  (MTO-ETO)12:27:00
Pazara duyarlılık (Regresyon – Postponement)19:50:00
Stratejik kaynak yönetimi_1 (OS, EOQ)33:55:00
Stratejik kaynak yönetimi_2 (QR)17:53:00
Lojistik ve depo tasarımı18:38:00
Çevik tedarik zinciri (7 İlke)6:21:00
Task Frame planlama24:37:00
Variant planlama (PDP)16:42:00
Large Order Management8:45:00
Malzeme planlama21:39:00
  • Çeviklik gereksimi, üretim stratejileri (MTS), CTO, MTO, ETO), çevikliğin karakteristiği, Hibrid üretim
  • Pazara duyarlılık: Talebi anlamak, planlamak (kamçı etkisi, analitik tahminleme, erteleme stratejileri (postponement)
  • Stratejik kaynak yönetimi. Uzmanlığa odaklanma, dış kaynak kullanımı, tedarikçi seçimi (AHP), ürün yaşam döngüsü, E/O, VMI, Milk run, SQI, EOQ ve Total Landed Cost kavramları
  • Stratejik ve operasyonel satınalma. Envanter analiz yöntemleri, QR politikası,
  • Depo tasarımı ve yeri seçimi, çevik tedarik zincirinin yedi ilkesi
  • Üretim ve Malzeme planlama senaryoları