Lean Ofis

Online Akademi

Operasyonel Mükemmellik Akademisi hakkında detaylı bilgileri bu sayfada bulabilirsiniz.

Lean Ofis

OPERASYONEL MÜKEMMELLİK AKADEMİSİ
Sürekli değişim, işletmeleri önce yalın olmaya, şimdilerde ise hem yalın hem de çevik olmaya zorluyor. Bilginin petrol değerinde olduğu günümüz dünyasında, büyük veriden anlamlı bilgi türetmek ve bunu yaparken de hızlı/verimli ve aynı zamanda da kaliteli olmak en önemli rekabet unsuru.
Bunu başarabilmek için ‘Yalın, Çevik ve Altı Sigma prensiplerini’, ‘Endüstri 4.0 teknolojileri’ ile birleştirip, Akıllı Fabrikalar kurmamız; bunun içinde bilgi seviyesi yüksek iş gücüne sahip olmamız gereklidir.
Operasyonel Mükemmellik Akademisi, işletmelerin ‘Dijital Çağda’ rekabetçi olabilmeleri için gerekli olan araç ve metotları, işletmeleri geleceğe taşıyacak genç mühendis ve yöneticilere online aktarmak üzere tasarlanmıştır.

Akademinin Özellikleri

Peki Operasyonel Mükemmellik Akademisine kurumsal katıldığınızda neler mi yapabilirsiniz?

İşletme içinde kendi oluşturacağınız kullanıcılara program atayabilirsiniz.
Program sonuçlarını raporlayabilir, program sonunda Lean Ofis Akademi tarafından hazırlanan sınavlar üzerinden değerlendirme yapabilir, sertifika verebilirsiniz.
Sisteme bir kere katılmak ile daha sonradan eklenecek program materyallerine otomatik/ücretsiz olarak erişim hakkında sahip olabilirsiniz.

Operasyonel Mükemmellik

Konu Başlıklarımız

İşletmeler neden yok olurlar?

İşletmeler, en üst perdeden konuştuğumuzda rekabetçi olamadıkları için yok olurlar! Rekabetçi olabilmek için etkin bir stratejiye; etkin bir strateji için ise stratejik yaklaşıma, planlama sürecine gereksinim vardır.

LeanOfis | Akademi, ‘Strateji ve Yönetim’ kısmında üretim yönetiminde rekabetçi stratejilerin neler olduğu, süreçlere nasıl uyarlanacağı konularını akademik ve uygulayıcı perspektiflerinden öğreneceksiniz.

 • Teknoloji
 • Süreç
 • İnsan kaynakları
 • Yönetim ve Organizasyon
 • Performans yönetimi
 • İnovasyon

Toyota ile şekil bulan ve başta otomotiv endüstrisinde yaygınlaşarak günümüze kadar gelen yalın üretimin özünde değerin anlaşılması ve kayıplar ile sürekli mücadele etmek yatar. Temel amacı müşteri değer zincirinde değer oluşturmayan aktiviteleri (kayıplar ve değişkenler) sürekli iyileştirme faaliyetleri ile elimine ederek üretim zamanını kısaltmak ve nakit akış hızını pozitif yönde iyileştirmektir.

LeanOfis | Akademi ‘Yalın Üretim / Yönetim’ kısmında dünya sınıfı üreticilerin kullandığı yalın araçları, stratejileri ve yalın felsefeyi öğreneceksiniz.

  • Üretime giriş
  • Yalın felsefe
  • Müşteri değer zinciri
  • Çalışma alanının organizasyonu
  • Tam zamanında üretim
  • Toplam verimli bakım
  • Kaizen ve Problem çözme teknikleri
  • Yalın yönetim

“Kalite müşterinin geri gelmesidir; ürünün değil.”

LeanOfis | Akademi, Kalite Güvence kısmında kalite sistemleri, istatistiksel proses kontrol ve altı sigma konularında teorik ve pratik uygulamalar üzerinden kalite yönetiminin temellerini öğreneceksiniz.

  • Kalitenin gelişimi, tarihçesi
  • Kalitenin tanımı / maliyeti
  • Kalite güvence ağı
  • İstatistiksel proses kontrol
  • DMAIC & 6 Sigma

Belirsizliğin ve türbülansların oldukça fazla olduğu rekabet koşullarında bir işletmenin en önemli rekabet avantası değişme adapte olabilme yeteneğidir. Bu da ancak çevik stratejiler ile elde edilebilir.

LeanOfis | Akademi, ‘Çevik Üretim’ kısmında çevik stratejiler, tedarik zinciri yönetimi, hibrid üretim, stratejik kaynak yönetimi, pazara duyarlılık gibi konularda vaka analizleri üzerinden çevik tedarik zinciri yönetiminin temel prensiplerini öğreneceksiniz.

  • Çevik üretim
  • Hibrid üretim
  • Tedarik zinciri yönetimi
  • Stratejik kaynak yönetimi
  • Vaka analizleri

Yeni Ürün Geliştirme sürecinin önemi her geçen gün daha da artıyor. Pazara duyarlı olup, müşteri beklentilerini hızlı şekilde karşılayabilmek rekabette fark oluşturuyor.

LeanOfis | Akademi ‘Yeni Ürün Geliştirme’ kısmında eş zamanlı mühendislik, stage gate modeli, proje yönetimi, üretimde malzemeler ve üretim süreçleri konularında teorik ve pratik uygulamalar üzerinden yeni ürün geliştirme sürecinin temellerini öğreneceksiniz.

  • Eş zamanlı mühendislik
  • Stage gate modeli
  • Proje yönetimi (CPM/PERT)
  • Çok kriterli karar destek araçları

Sürekli değişim, işletmeleri önce yalın olmaya, şimdilerde ise hem yalın hem de çevik olmaya zorluyor. Bilginin petrol değerinde olduğu günümüz dünyasında, büyük veriden anlamlı bilgi türetmek ve bunu yaparken de hızlı/verimli ve aynı zamanda da kaliteli olmak en önemli rekabet unsuru.

Bunu başarabilmek için ‘Yalın, Çevik ve Altı Sigma prensiplerini’, ‘Endüstri 4.0 teknolojileri’ ile birleştirip, Akıllı Fabrikalar kurmamız; bunun içinde bilgi seviyesi yüksek iş gücüne sahip olmamız gereklidir.

LeanOfis | Akademi ‘Dijital Dönüşüm’ dijital tabanlı yalın dönüşüm, akıllı fabrikalar, dönüşümün yol haritası, endüstri 4.0 bileşenlerin neler olduğu konusundan detaylı bilgi sahibi olacaksınız.

  • Endüstriyel IoT
  • Akıllı fabrikalar (CPS)
  • Big Data & Analytics
  • Akıllı ürün geliştirme
  • AR/VR
  • Simülasyon
  • 3 boyutlu yazıcılar
  • Yatay/dikey entegrasyon

Sık Sorulan Sorular

Operasyonel Mükemmellik Akademisiyle ilgili merak ettikleriniz.

S.S.S.

Akademiye bireysel üyelik yapılmamaktadır. Kurumsal üyelik başlatmak için iletişim formunu doldurmanız ya da doğrudan bizimle iletişime geçmeniz yeterlidir. 

Süreç akışı,

 • İşletmeniz için Akademi içinde kurumsal üyelik tanımlanır,
 • Sizden gelen kullanıcı listeleri, ‘kullanıcı adları’ ve ‘şifreleri’ ile birlikte akademiye tanımlanır,
 • Akademi içinde bulunan tüm eğitimler tanımlı kullanıcılara atanır.
 • Kullanıcılar kullanıcı adları ve şifreleri ile www.leanofis.com üzerinden akademiye giriş yaparlar.
 • Eğitimler başlar.

Kullanıcılar bilgisayar, tablet ya da mobil cihazları üzerinden, www.leanofis.com adresindeki ‘Akademiye Giriş’ sekmesi üzerinden kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yaparlar. 

Kurumsal müşterilerin istemeleri halinde kısıtlı süreli DEMO sürümü tanımlanabilir.

Kullanıcı sayısı sürecin başında tespit edilir ve bu sayıyı aşmayacak şekilde kullanıcı tanımları yapılır.

Evet. Platforma düzenli aralıklarla yeni eğitimler, dökümanlar, kaynaklar ve blog yazıları eklenecektir. Kurumsal üyeler yeni eklenen kaynaklara erişim için ilave bir ücret de ödemek zorunda kalmayacaklardır.